S hlubokou bolestí v srdci

oznamujeme všem příbuzným,

přátelům a známým,

že nás dne 17.10.2019

ve věku 77 let navždy opustil.

 

Nás drahý otec, bratr, švagr, strýc a dědeček

fotograf naších životů

pan

 Antonín Válek

Odešel v klidu a tichu za přítomnosti

svých nejbližších.

 

Se zesnulým se rozloučíme

Ve čtvrtek 24.10.2019 ve 14 hodin

v Krematoriu Slezská Ostrava