Školení nových členů 

Dne 28.9.2019 pořádáme školení nových členů v 9:00 v areálu MO ČRS Ostrava na Záhumenní ulici. Cena školení je stanovena na 515 Kč.Bližší informace na http://mo-ostrava.cz/

 

Jak tak chodím kolem vody, tak se mě lidí ptají jestli budou na podzim rybářské závody?

Ano rybářské závody budou. Chtěli bychom je udělat po podzimním zarybnění, abychom navázali na ty jarní, kdy se ulovilo okolo sta ryb.

Další častou otázkou je: Jestli se budou vysazovat pstruzi? Jestli ano, nebo ne, tak to záleží na MO Ostrava, ale co vím tak jsou v zarybňovacím plánu a pokud se vysazují, tak to bývá koncem září podle podmínek v sádkách.

 

Co nás čeká příští rok?

Jaké jsou nejdůležitější změny BPVRP pro příští rok? Zeptali jsme se našeho hospodáře, Bc. Jana Hlouška

Během posledních dvou měsíců výbor našeho územního svazu projednal a schválil Bližší podmínky výkonu rybářského práva (BPVRP) pro příští rok. Akceptoval tak nejen připomínky a návrhy z jednotlivých místních organizací, ale návrh BPVRP konzultoval i s některými členy rybářské stráže. Hlouška.Jaké změny tedy můžeme očekávat v příštím roce? Na to jsme se zeptali hospodáře našeho územního svazu Jana

 

O jaké hlavní změny se oproti stávajícím BPVRP jedná? Pokusím se odpovědět co nejstručněji. Nejprve popíšu změny v mimopstruhových revírech. Na těch od roku 2020 došlo k rozšíření spektra druhů v uvedených druzích ryb, které spadají do limitu 2 ks denně, 10 ks měsíčně, resp. 40 ks ročně – ponovu se bude jednat o druhy kapr, štika, candát, amur, bolen, sumec, lín a parma nebo jejich kombinace. Zároveň dojde ke změnám u nejmenších lovných mír štiky obecné (60 cm), candáta obecného (50 cm) a na pstruhových revírech u lipana podhorního (35 cm). Ruku v ruce se zvýšenou mírou štiky a candáta se při lovu na nástražní rybku smí použít pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Minimální délka všech druhů ryb, kromě těch, které mají podle vyhlášky č. 197/2004 Sb. určenu vyšší, se stanovuje na 15 cm. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky. U mír ještě zůstaneme – od příštího roku bude na všech revírech našeho územního svazu platit K70, tedy horní míra kapra 70 cm. V praxi to bude znamenat, že kapr o délce 70 cm a více se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, ve kterém byl uloven. V pstruhových revírech bude roční úlovek lososovitých ryb, lipana, kapra, amura, lína a parmy omezen na 80 kusů na roční povolenku. V tomto množství může být pouze 40 kusů uvedených druhů ryb (pstruh obecný, lipan podhorní, kapr obecný, amur bílý, lín obecný a parma nebo jejich kombinace). Mimoto, na všech revírech P i MP bude při lovu po setmění (což bude definováno jako 1 hodinu po západu slunce), povinné osvětlení místa lovu. K tomuto lze použít výhradně elektrické světlo. Dále na všech revírech platí zákaz provádění jakýchkoliv úprav břehů a zásahů do pobřežních porostů. A jako poslední bych ještě uvedl, že v příštím roce se ruší revíry s omezenou docházkou, s výjimkou revírů ve vlastnictví místních organizací. Co vás vedlo k tak poměrně razantním změnám? Faktorů, které vedly ke schválení výše uvedených bodů, je více. Za prvé se domníváme, že velké většině našich členů jde především o lov zážitků, tudíž budou změny v bližších podmínkách vnímat více jako přínos pro rybáře a revíry a nebudou je chápat jako omezení. Od roku 2018, kdy došlo k radikální personální změně ve složení územního výboru, se snažíme chápat fungování svazu jako vysoká míra servisu + atraktivita revírů = spokojený rybář. Věříme, že změny od roku 2020 spolu s avizovaným rozšířením počtu revírů v režimu chyť a pusť zvýší atraktivitu našich revírů a budou odpovědí na revíry soukromé.

Nemáte obavy z negativní reakce rybářské veřejnosti? Střízlivě si uvědomuji, že se nejde zavděčit všem. Na druhou stranu, jak už bylo řečeno, volání rybářů, kteří chodí k vodě především pro zážitky, je čím dál hlasitější. Tito lidé chápou sportovní rybolov jako koníček, který tráví v přírodě, nemají problém s nepopulárními změnami jako například avizované zvýšení pořizovacích nákladů na povolenku a za své peníze chtějí dojít v průměru 30 x ročně k vodě s alespoň jakousi zárukou, že mají šanci na úlovek. Myslím si, že je potom na samotných rybářích, aby si mezi sebou u vody řekli, jestli jsou nové podmínky omezováním nebo naopak přidanou hodnotou našeho územního svazu a krokem správným směrem.

 

Téma článku bylo čerpáno z http://www.rybsvaz-ms.cz/uvod.html

Po upozornění jednoho našeho člena , tak oproti výše uvedenému návrhu neprošla minimální délka nástražní rybky , která měla být 15 cm.