Chtěl bych Vás pozvat na brigádu, která proběhne 6. 9. 2018 od 15:30 hod. na revíru Bartovická Hrázka 471 180. Hlavně se bude kosit tráva na hrázi rybníka a dělat pořádek okolo revíru. Brigádu povede a bližší informace poskytne Roma Poledník 724 416 705.

Po delší odmlce zdravím všechny příznivce webu senovskyrybar.cz

Mám pro Vás jedno důležité sdělení: Na rybníku Odona Urbance revír Lučina 1A 471 042 byl zrušen

zákaz vnadění a krmení, a to z okamžitou platností.