Důležité upozornění:

Mnozí z Vás si všimli, že jsme vynaložili nemalé prostředky  do boje s Rdesem Kadeřavým, který znemožňoval lov na našem revíru 471 042. Došlo k vykosení rybníku kombajnem ze Slovenska. Dále se do rybníku dosadil malý kapr a amur, kteří by měli zabránit bujení vodních rostlin v takové míře, aby rybník opět zarostl. Z tohoto důvodu je  od 10.5.2018 na revíru 471042 zákaz jakéhokoliv vnadění a krmení ( či zakrmování ) do odvolání. Na tomto revíru bude zvýšená aktivita rybářské stráže, která za neuposlechnutí toho to nařízení bude odebírat povolenky k lovu.

 

Dne 19.5.od 8:30 hod. proběhne na MO Ostrava školení nových členů. Bližší informace naleznete na stránkách http://mo-ostrava.cz/