Z důvodů změny majitele restaurace Na čepaníku, je ples zrušený.