ČRS MS Šenov

Chci Vás pozvat na brigádu, která se uskuteční 08.4.2017 od 7:00 hod. na revíru Bartovická Hrázka 471 180 brigádu povede Roman Poledník 724 416 705 . Bude se čistit přepadová hráz  a okolí revíru. Bližší informace Vám poskytne Roman Poledník.

 

Rybářský večírek

 

 

 

Rybářský večírek 2017 je za námi . Ohlasy na něj jsou zatím jen pozitivní  a za to bych Vám všem, kteří jste pomáhali chtěl moc poděkovat. Do taneční nálady nás dostaly holky z taneční skupiny „Richmond dancers“ . K tanci a poslechu hrála skupina „Blue Sky“ a tady se musím přiznat, že jsem mněl trošku obavy. Takový krok do neznáma, ale po pár tónech bylo jasné, že se budeme dobře bavit. Důkazem toho, že skupina byla skvělá, bylo i to, že hodně lidí vydrželo až do samotného konce. Na závěr chci poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli dary do tomboly. Pokud jste na večírku nebyli, tak můžete nasát skvělou atmosféru z fotografií zde.


Místní skupině Českého rybářského svazu v Šenově je 50 let.

Na úvod tohoto článku je vhodné poohlédnout se za horizont času, kdy zjišťujeme, že v Šenově bylo v dávných dobách rybnikářství velmi rozšířené. Ještě dnes je možno na různých místech vidět vyvýšeniny, které kdysi tvořily hráze rybníků. Tak tomu bylo v prostorách sběrného dvora, kterým se říkalo „ve stovkách“, rovněž myslivecká chata na Podlesí stojí na bývalém rybníku. Ještě v padesátých létech minulého století byl v Šenově značný počet haltýřů, na příklad v prostorách Panské zahrady u cesty ke kostelu, a na zahradách selských gruntů. Na Vráclaví je ulice nesoucí názve „K haltýřům“. V Krolínském katastru slezském je uvedeno, že byla podle patentu císaře Karla VI. Habsburského ze dne 22.8.1738 provedena kontrola tzv. soukromých mýtních oprávnění (jde o kontrolu výběru daní), z čehož vyplývá, že v roce 1739 bylo v Šenově 45 rybníků a z nich odloveno 7.815 tříletých kaprů.

Nás v souvislosti s tímto výročím bude spíše zajímat rybolov, který se nazývá sportovní. Chytání ryb na udici se v Šenově provádělo od nepaměti, jen jeho realizace byla oproti dnešku jiná. Lovilo se spíše pro obživu, než pro radost z úlovku a sportovní vyžití i když i v současnosti jsem svědky na nájezdy „masařů“, když se dozvědí, že revír byl právě teď zarybněn mírovým kaprem.

Rybolov na udici má v Šenově tradici zejména proto, že jim protéká řeky Lucina, kde se v hojném počtu nacházely ostroretky stěhovavé, nazývané „rylíky“, jelci tloušti, štiky, okouni, plotice a hrouzci, ale také kapři, kteří se do řeky dostali ze šumbarských rybníků při jarních povodních, kdy ještě nebyla Žermanická přehrada. Až do roku 1938 si od státu najímali rybářské právo jen bohatí velkostatkáři, v Šenově to byli pravděpodobné správcové Larishova zámku, anebo velkostatkář pan Milenovský. Prostřednictvím porybných prodávali zájemcům povolenky, tzv. „fiškarty“. Po roce 1938 připadlo rybářské právo rybářskému spolku ve Slezské Ostravě. Tento stav setrval až do osvobození v roce 1945, kdy se začaly zakládat organizace Českého rybářského svazu. Prodej povolenek na řeku Lucinu v Katastru Šenov letech okolo 1952-3 provádělo Jednotné zemědělské družstvo v Šenově. K tomto revíru patřila i Datyňka, se pstruhem potočním a v části nad splavem i jelcem tlouštěm. Později v 50tých letech připadal revír Lucina Českému rybářskému svazu v celém toku. V padesátých letech a první polovině let šedesátých 20. století nebyla v Šenově ve sportovním rybolovu vyvíjena společenská činnost, jak ji známe dnes. Zájemci o rybaření byli formálně organizováni v Českém rybářském svazu jen za účelem prořízení povolenky k lovu ryb na řece Lučině a později zejména na přehradách Žermanické a Těrlické. Šokujícím bylo někdy v této době zjištění, že Lucinou protékají uhelné kaly z říčky Sušanky. Je s podivem, jak mohlo tehdejší vedení dolu Dukla, potažmo Kombinát OKD, takovou ekologickou nehoráznost připustit. Z Lučiny se stala smradlavá černá stoka. Řeka zmizela, rybáři však zůstali.

Bylo to právě před padesáti léty, kdy se sešli zkušení rybáři pánové Otakar Kuběn, Odon Urbanec, ing. Oldřich Tomis, Čeněk Štefko a Max Lipina. V družné besedě si posteskli nad tím, že v Šenově, kde rostl počet sportovních rybářů, nemáme rybářskou organizaci. Rozešli se, odhodláni v této věci něco podniknout. A stalo se. Byli to oni, kteří založili Místní skupinu Českého rybářského svazu v Šenově, organizačně napojenou na Místní organizaci ČRS v Ostravě. Ale to nebylo všechno! Vytýčili si náročný úkol: Vybudovat v Šenově nádrž pro sportovní rybolov. Bylo nutno ralizovat řadu organizačních a správních úkonů, jak už to při každé stavbě bývá. Hlavním organizátorem, byl právě pan Odon Urbanec. Odona jsme znali i jako sportovce. Hrál hokej, šachy i fotbal, zkrátka byl sportovcem tělem i duší. Pracoval jako technik ve Vítkovických železárnách a svých znalostí dovedl náležitě využít při stavbě nádrže. Smyk na náledí při služební cestě a havárie auta předčasně ukončila jeho činorodý život. Nádrž nese po právu jeho jméno a je takto vedena i na katastrálních mapách.

A jak šel čas, tak postupovala i činnost Místní skupiny ČRS v Šenově. Mezi pamětníky patří i ing. Oldřich Tomis, kterého rybářská veřejnost dobře zná. Od počátku v roce 1967 až do roku 2015 vykovával funkci finančního hospodáře a vydával povolenky k rybolovu. Mnozí z těch, kteří již nejsou mezi námi, byli pánové Otakar Kuběn, dlouholetý předseda MS, Čeněk Štefko, hospodář, Max Lipina a mnoho dalších, kteří se podíleli v počátcích na činnosti šenovského rybářské supiny.

Dnešní Místní skupina ČRS v Šenově je významnou společenskou organizací v Šenově. Čítá 467 členů a dalších 50 mladých do 15 let. Její činnost zajišťuje výbor a skupiny aktivistů. Zaměřuje se zejména na chov a zarybňování revírů ušlechtilými rybami, zejména kaprem. Obhospodařuje již zmíněnou nádrž Odona Urbance, nádrž Bartovická hrázka, řeku Lucinu na šenovském katastru a dlaší chovné pstruhové revíry v povodí říček Datyněk. Významnou činnosti je práce s rybářskou mládeží. Mladí rybáři do 15. let se pravidelně scházejí v klubovně u Odoňáku, pořádají se rybářské závody mládeže a provozuje se letní rybářský tábor ve Vnorovech na jižní Moravě. Takto jsou mladí vedeni k citlivému vztahu k přírodě. Ale to není vše. Místní skupina žije i společenskými akcemi, jakými jsou rybářský ples, rybářské závody dospělých i mládeže, smažení vaječiny, různá setkání apod.

Co říci závěrem? Popřát šenovským sportovním rybářům do další padesátky, shodně s rybářským pozdravem

Petrův zdar!

 Autorem článku je Ing Milan Večerek .

Moc mu děkuji za jeho postřehy a sepsání toho to článku.